Naki Sakinc

Chef d'Exportation

 

+90 532 154 9194

naki.sakinc@koyuncu.com

Ahmet Solak

Член команды экспорта

 

+90 534 958 5237

ahmet.solak@koyuncu.com

Refik Koyuncu

Член команды экспорта

 

+90 532 111 59 62

refik.koyuncu@koyuncu.com